day of mine

it just a story I want to share.... what I see, what I read, what I feel and what I just recall ..... I write down and hope these moments will not pass away


Ask me anything   Submit
หมูทอด หมูล้วนๆ ไม่มีผักปน

หมูทอด หมูล้วนๆ ไม่มีผักปน

ผีเสื้อน้อย ต่อสู้ฝ่าฟันจากหนอนสีดำตัวน้อยๆ จนได้กลายร่างเป็นผีเสื้อแสนสวย แต่น่าเสียดาย ที่เธอไม่สามารถสยายปีกโบกบินสู่ฟากฟ้า ทำหน้าที่ทูตแห่งสีสัน ส่งมอบความงดงามแก่โลกกว้าง …
มนุษย์เอ๋ย เจ้าจงอย่าหลงระเริงกับความสำเร็จตรงหน้า จนทำให้เจ้าก้าวพลั้งพลาด ปลายทางแม้จะเป็นสิ่งสำคัญ แต่เจ้าสามารถเรียนรู้บางสิ่ง ณ ระหว่างทาง เท่านั้น
จงระลึกไว้เสมอว่า เมื่อเจ้าโหยหาแสงฟรุ้งฟริ้งแห่งความสำเร็จ ขอให้เจ้าจงเตรียมใจยอมรับความมืดนัวแห่งความล้มเหลวเช่นกัน … ขอให้เจ้าจงเต็มที่กับสิ่งที่ตัดสินใจ และพร้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่อาจตามมา

#sonyLT29i #xperiaTX #ผีเสื้อหนอนมะนาว

เณรพี่เหมือง ถ่ายรูปคู่กับยาย

เณรพี่เหมือง ถ่ายรูปคู่กับยาย

ดอกไม้จันทน์สีชมพู

ดอกไม้จันทน์สีชมพู

พี่เหมือง ตอนนี้กลายเป็น เณรเหมือง บวชหน้าไฟให้น้าชาย

พี่เหมือง ตอนนี้กลายเป็น เณรเหมือง บวชหน้าไฟให้น้าชาย