day of mine

it just a story I want to share.... what I see, what I read, what I feel and what I just recall ..... I write down and hope these moments will not pass away


Ask me anything   Submit
ว่างๆ

ว่างๆ

ไข่นกกระทาต้ม (๑>؂<๑) …ไข่นี่แคลอรีเยอะกว่าไข่ไก่จริงมั้ยอ่ะ (*゚◇゚)

ไข่นกกระทาต้ม (๑>؂<๑) …ไข่นี่แคลอรีเยอะกว่าไข่ไก่จริงมั้ยอ่ะ (*゚◇゚)

การนอนระหว่างโอ่งมังกรเป็นอะไรที่แหล่มและฟินมว๊าก #คุณขนุน กล่าวไว้… #khunKhaNun

การนอนระหว่างโอ่งมังกรเป็นอะไรที่แหล่มและฟินมว๊าก #คุณขนุน กล่าวไว้… #khunKhaNun

มานั่งจิบกาแฟตรง #คุณโทริ เกือบทุกวัน …ทุกครั้งจะต้องทักทายคุณเค้า ‘คุณโทริ เป็นไงมั่งสบายดีรึเปล่า อยากได้ไรก็บอกนะ’ …และปฏิกิริยาตอบรับการทักทายของคุณโทริก็คือ การทำหน้าตาแตกตื่น เลิ่กลั่ก เดินไปเดินมา กระพือปีกพรึบพรับทุกครั้งไป … ‘อย่าเข้าม๊าาา กุมีพระ!’ #khunToRi

มานั่งจิบกาแฟตรง #คุณโทริ เกือบทุกวัน …ทุกครั้งจะต้องทักทายคุณเค้า ‘คุณโทริ เป็นไงมั่งสบายดีรึเปล่า อยากได้ไรก็บอกนะ’ …และปฏิกิริยาตอบรับการทักทายของคุณโทริก็คือ การทำหน้าตาแตกตื่น เลิ่กลั่ก เดินไปเดินมา กระพือปีกพรึบพรับทุกครั้งไป … ‘อย่าเข้าม๊าาา กุมีพระ!’ #khunToRi